První dohoda Francie a ČR o ochraně utajovaných skutečností

Mezi Českem a Francií byla uzavřena smlouva o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností. Tuto první podobnou dohodu v historii česko- francouzských vztahů po roce 1989 podepsali v úterý v Paříži ředitel českého Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš a jeho francouzský protějšek Francis Delon. Dohodou se Praha a Paříž hlavně zavázaly chránit a uchovávat utajované skutečnosti druhé strany. Dokument rovněž počítá se spoluprací obou států ve věcech kontroly ochrany předaných utajovaných skutečností a při řešení všech sporů a incidentů v této oblasti. Smlouva vstoupí v platnost dva měsíce po podpisu. Umožnění výměny utajovaných informací je podle NBÚ přínosem pro spolupráci obou států v oblasti bezpečnostní i ekonomické. Obdobné dohody Česko již uzavřelo s dalšími státy, například Slovenskem, Německem, Británií, Itálií, Ukrajinou a Ruskem.