První žaloby na dlužníky České televize budou do několika týdnů

První žaloby na osoby, které stále nezaplatily České televizi koncesionářské poplatky, by mohla BSP Lawyer Partners (BSP LP) podat do několika týdnů. Dvakrát prodloužená lhůta pro zaplacení dlužných částek končí, BSP LP nyní překontroluje databáze a vyhodnotí případné námitky dlužníků. Česká televize rozeslala v průběhu května na 550.000 dopisů dlužníkům, podle nedávných informací z nich zaplatilo asi 160.000, což představuje částku asi 50 milionů korun.