Psychologové v obcích poničených tornádem pomáhají lidem zvládat demolici domů

Lidem v jihomoravských obcích zasažených tornádem denně pomáhá šest psychologů a krizových interventů Diecézní charity Brno. Odborníci v Mikulčicích, Lužicích a Pánově navazují na práci krizových specialistů hasičů a nyní vyhledávají lidi, kteří přihlížejí demolici svého domu. Průběžně také vytipovávají jednotlivce, kteří potřebují dlouhodobější psychologickou péči, uvedl v tiskové zprávě ředitel charity Oldřich Haičman.

Denně uskuteční až 15 setkání s lidmi v obtížné životní situaci. "Většina oslovených měla potřebu mluvit o tom, co prožívali přímo při tornádu, o jejich strachu, o jejich domě, jak dlouho v něm žili, o co přišli, co se podařilo zachránit," uvedla členka krizového týmu Vladěna Jarůšková. Podle psychologů je samotná demolice domu mimořádně náročná situace. Proto se právě na tyto okamžiky zaměřila i odborná péče.

"Demolice přijímali špatně hlavně starší lidé, kteří žili v domě desítky let. Někteří starší lidé ztrácí motivaci poničený dům znovu obnovovat, protože jim ubývají psychické i fyzické síly. Obtížné to je ale i pro mladší ročníky, které přišly o právě zrekonstruovaný nebo nově postavený dům. Našli se i lidé, kteří zatím neměli odvahu se na svůj dům jít podívat. Těm jsme nabízeli naši pomoc, aby na to nebyli sami," dodala Jarůšková.