PwC: Rozpočtům měst hrozí problémy, měly by šetřit

Rozpočty měst a obcí se kvůli dopadům hospodářské krize brzy dostanou do problémů. Vyplývá to ze studie společnosti PricewaterhouseCoopers o dopadech globální finanční krize na města a místní veřejné služby. Představitelé samospráv by proto měli zvažovat zásadní škrty v rozpočtech ve výši 25 až 30 procent. Dosud státní správa a samospráva těžila ze zvýšené poptávky po svých službách a z vyšších výdajů do veřejného sektoru, což ale končí, uvádí studie. "S rozumným uvažováním a pečlivou přípravou takové škrty nemusí nutně negativně ovlivnit poskytování služeb. Municipality v Česku mají na rozdíl od těch v původních členských zemí EU velkou výhodu, neboť markantní výpadek na příjmové stránce, zejména v oblasti výnosu z daní, mohou nyní do značné míry kompenzovat prostředky z fondů EU," uvedl vedoucí partner pro veřejný sektor PricewaterhouseCoopers ČR Jiří Halouzka. Zatímco soukromý sektor čeká podle studie v příštích 12 až 18 měsících pomalý návrat z krize, pro veřejný sektor problémy podle studie teprve nastávají.