Uhelné kraje dostanou peníze z nového operačního programu

Povrchový důl ČSA

Uhelné kraje dostanou 19 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí připravilo první balíček výzev z nově startujícího Operačního programu Spravedlivá transformace.

Peníze si rozdělí Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

„Jde o úplně nový program, který nám přibyl mezi tradiční operační programy. Jeho cílem je umožnit přechod vybraným regionům na nízkouhlíkovou ekonomiku. V České republice jsou to tři kraje, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský,“ představuje program náměstek ministra Jan Kříž.

Právě v těchto třech krajích pracují desítky tisíc lidí v uhelném průmyslu a k němu navázaných oborech. Zdejší krajina nese stopy po těžbě, jsou v ní místa s ekologickou zátěží.

Rekvalifikace pracovníků a obnova krajiny

Operační program Spravedlivá transformace by měl nabídnout podporu projektům z různých oblastí.

Most | Foto: Denisa Tomanová,  Radio Prague International

„Je tam například rekvalifikace pracovníků, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Přímá podpora půjde i do podnikové sféry na modernizace provozů a na dekarbonizaci. Podporována bude udržitelná doprava, zejména příměstská, malé a střední podnikání, v neposlední řadě i výzkum a vývoj a další oblasti,“ vyjmenovává Jan Kříž.

Uhelné regiony budou nepochybně čelit největším socioekonomickým výzvám, které jsou spojené s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem podpory je především zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu. Neméně důležité je i zabezpečit obnovu krajiny, jež byla těžbou uhlí zasažena.

Od uhlí k obnovitelným zdrojům

Marian Jurečka  (uprostřed) | Foto: Úřad vlády ČR

Na strategické projekty je vyčleněná téměř polovina z prostředků program. „Jejich klíčovým úkolem je přispět k proměně hospodářství a energetiky směrem k obnovitelným zdrojům energie, pomoci s rozvojem čisté mobility podporou vodíkových technologií a také vytvořit nová pracovní místa ve všech třech regionech a zabránit odlivu zejména mladých lidí z těchto oblastí," zdůraznil ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

O podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace se bude ucházet celkem třicet čtyři strategických projektů. Maximální výše podpory, kterou bude možné na projekt získat, činí 85 procent.

Cílem je umožnit uhelným regionům řešit sociální, hospodářské a ekologické dopady spojené s plněním klimatických cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů tak, jak s nimi členské země EU souhlasily přijetím Zelené dohody pro Evropu.