Radio Praha ve Švýcarsku

cesko_svycarska.jpg

Ředitel Zahraničního vysílání Českého rozhlasu Miroslav Krupička a vedoucí české redakce Jaromír Marek se v těchto dnech setkávají s českými krajany ve Švýcarsku. A tak jsem Jaromírovi zatelefonoval, aby nám pověděl něco bližšího o této svým způsobem misijní cestě. Jaký je o jejich působení zájem?

"Ono misijní označení docela sedí, protože ten hlavní důvod, proč jsme tady ve Švýcarsku, je informovat Čechy žijící v této zemi, že existuje Radio Praha, že vysílá právě hlavně pro Čechy žijící v zahraničí. Zájem odpovídá počtu aktivních Čechů, kteří ve Švýcarsku žijí. Krajanského života se jich dnes už účastní podstatně menší část, takže našich každodenních podvečerních setkání se účastní desítky lidí. A jak jsme se bavili s činovníky různých krajanských spolků, odpovídá to zhruba onomu poměru těch aktivních Čechů."

Jaké nejčastější dotazy vám kladou krajané při vašich setkáních s nimi?

"Vedle těch dotazů, které směřují bezprostředně k našemu hlavnímu sdělení o existenci Radia Praha, jakožto radia určeného především krajanům, tedy té jeho české sekce, hodně se bavíme o věcech, které Čechy žijící v zahraničí zajímají. To znamená například krajanský zákon, ale hlavně to jsou záležitosti volební. Například otázka korespondenční volby, zda se ji podaří v Česku prosadit. Krajané projevují zájem o pozadí projednávání zákonů, jak se jednotliví čeští politici k těmto věcem staví."

Odkud berou krajané ve Švýcarsku převážnou část informací o České republice? Bezesporu jich mají asi víc než třeba krajané ve Spojených státech.

"Určitě. My bychom by rádi, kdyby tím hlavním zdrojem bylo Radio Praha, ať už v jeho podobě krátkovlnné, rozhlasové, nebo v podobě internetové na našich webových stránkách. Hodně Čechů ve Švýcarsku je samozřejmě v blízkém kontaktu s Českou republikou. Jednak jezdí poměrně často do staré vlasti, jednak získávají informace o Česku ze satelitní televize a z některých deníků. My bychom samozřejmě chtěli, aby se významnějším zdrojem než dosud stalo i Radio Praha. Je přece jen specifické tím, že přináší takový určitý nadhled, takový pohled na věci, jaký je únosný pro člověka, který není každodenně zahlcován proudem detailních zpráv o Česku, a je mu pro celkovou orientaci bližší spíše určitý výběr těch nejpodstatnějších věcí."