Rakouský sudetoněmecký landsmanšaft ostře proti Benešově soše

Za "odpornou provokaci proti sudetoněmeckému srazu v Augsburgu" označil předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ) Gerhard Zeihsel chystané vztyčení sochy Edvarda Beneše před českým ministerstvem zahraničí v Praze. Socha druhého československého prezidenta a dlouholetého šéfa diplomacie má být odhalena v pondělí na Loretánském náměstí za účasti premiéra Jiřího Paroubka a předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Zeihsel "co nejostřeji protestuje proti této provokaci z Prahy". Podle prohlášení zveřejněného na internetových stránkách SLÖ "je mu nepochopitelné, jak si to může český národ nechat líbit". Podle Zeihsela prý cenou za Benešovo údajné získání Stalinova souhlasu s dekrety o vyvlastnění sudetských Němců bylo "zaprodání tehdejšího Československa do komunistické sféry vlivu". "Cožpak na to čeští špičkoví politici zapomněli?" ptá se Zeihsel.

Pojem Benešovy dekrety se užívá pro soubor právních norem, které byly v letech 1940-1945 (v době neexistence parlamentu) vydávány prozatímní československou vládou a podepisovány prezidentem Benešem. Vysídlenecké organizace napadají zejména dekrety o konfiskaci majetku. V dekretech samotných však nebyl zakotven odsun Němců; o jeho uskutečnění rozhodly vítězné mocnosti na konferenci v Postupimi v srpnu 1945 s ohledem na roli, kterou německá menšina sehrála při okupaci Československa.