Ředitelé mnohdy musejí doplácet na asistenty z odměn pro učitele

Peníze od zřizovatelů školám často na platy asistentů pedagoga nestačí. Ředitelé je pak musejí financovat z rozpočtu školy, například z prostředků určených na odměny pro učitele nebo z vlastní výdělečné činnosti, třeba pronájmů tělocvičen. Na základě rozhovorů s řediteli to uvádí analýza současného systému financování asistentů pedagoga, která byla zpracována v rámci projektu zaměřeného na inkluzivní vzdělávání. Financování asistentů pedagoga je jedním z klíčových problémů, kterému školy čelí při integraci zdravotně handicapovaných nebo sociálně znevýhodněných dětí do běžných škol. Se startem takzvané inkluzivní novely školského zákona v září 2016 by na ně podle ministerstva školství mělo být více peněz a jejich financování by mělo být zajištěno dlouhodobě.