Rekonstrukce Karlova mostu

Karlův most

Již za dva měsíce má být zahájena rozsáhlá rekonstrukce pražského Karlova mostu. Odborníci se sice shodují na tom, že jeho oprava je nutná, mnozí ale nesouhlasí s tím, jak má být most podle schváleného projektu rekonstruován. Bližší informace má Milena Štráfeldová.

Od poslední opravy Karlova mostu uběhlo čtvrt století. Tehdy byla do jeho konstrukce vložena betonová deska, která mimo jiné brání přirozenému vzlínání a cirkulaci vody. V současnosti je proto uvnitř kamenného mostu příliš vysoká vlhkost. Gotickou stavební památku ohrožují i vnější klimatické poměry, minerální soli a obsah síry a dusíku v ovzduší. Magistrát hl. m. Prahy se proto rozhodl Karlův most znovu opravit, a to podle projektu vypracovaného na Českém vysokém učení technickém v Praze. Spoluautorem projektu je i rektor školy Jiří Witzany. Ten je přesvědčen, že s opravou mostu nelze otálet. Procesy, které v Karlově mostě probíhají, jsou podle něj nevratné a za každé odložení rekonstrukce zaplatíme tím, že bude snížena životnost mostu.

Řada odborníků však odmítá, aby oprava mostu byla zahájena bez projektu, opřeného o dostatečný průzkum. Pražský radní Michael Hvížďala jejich názory shrnul:

"I přesto, že skoro dvanáct let se diskutuje o možnosti rekonstrukce Karlova mostu, přesto dodnes není připraven celý projekt. To považujeme za problém naprosto zásadní. Uvědomujeme si, že je nutné provést rekonstrukci, ale tak, že budeme mít připravený fundovaný projekt, který bude opřipomínkován všemi odborníky."

Jako příklad srovnatelné rekonstrukce přitom radní Hvížďala uvedl opravu gotického mostu z počátku 14. století v německém Řezně. Jen průzkumné práce tam zatím trvají šest let a předpokládá se, že skončí za další dva roky. Pak teprve, s důkladnou znalostí stavu mostu, bude vypracován celkový projekt. Projekt ČVUT naproti tomu předpokládá, že u Karlova mostu bude odkryta pouze malá část mostní konstrukce a projekt bude dopracováván "za pochodu". S tím nesouhlasí vedoucí expertní skupiny Českého svazu stavebních inženýrů Vladimír Křížek:

"Jestliže se rekonstruuje most, tak se rekonstruuje jako celek. Jestliže se má pracovat po etapách, potom ty etapy jsou součástí nějaké celkové koncepce té opravy."

A právě celková koncepce u projektu profesora Witzanyho památkářům i stavebním odborníkům dosud chybí. Podle Vladimíra Křížka to může vést k tomu, že částka na opravu ve výši 128 milionů korun se může během rekonstrukce až několikanásobně zvýšit. Pražská radnice přitom nemá v současnosti k dispozici ani tuto sumu. Na opravu Karlova mostu proto byla v loňském roce vypsána veřejná celonárodní sbírka.