Rektor ZČU odeslal první dopisy lidem, jimž má být odebrán titul

Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) odeslal dopisy prvním šesti studentům, jimž hodlá škola odebrat tituly Ph.D. První návrhy předložila univerzitě její právnická fakulta koncem března. Univerzita odeslala dopisy do vlastních rukou se zeleným pruhem klasickou poštovní cestou, řekl ČTK rektor Josef Průša. Dopisy jsou zhruba pěti až šestistránkové, informují o zahájení správního řízení a z něj vyplývajících poučení. "Obsahují konkrétní zjištěná pochybení v souvislosti s jejich studiem, ale neříkáme, že ta pochybení jsou jejich," dodal rektor. Oslovení mají do 14 dnů možnost podat vysvětlení a další skutečnosti, které by vedly k tomu, že by se s nimi to správní řízení nezahájilo. Podle rektora nejde o formální dopis, ale o hlubší rozbor s výčtem pochybení. Pokud oslovení do dvou týdnů zbylé podklady nebo vysvětlení nepodají, zahájí s nimi univerzita správní řízení. "Ještě se musíme dohodnout, jaký by byl jejich status po odejmutí titulu. Není zcela jasné, zda zůstanou studenty a v jaké fázi," dodal Josef Průša.