Ropáka roku získal náměstek ministra průmyslu Martin Pecina

Cenu Ropák, která je udělována za největší antiekologický počin, získal za loňský rok náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina. Odborná porota mu ji udělila například za prosazování těžby hnědého uhlí v severních Čechách na úkor tamních obcí, za návrhy na stavbu dalších dvou jaderných bloků a za prosazování dalšího zvyšování produkce oxidu uhličitého z českého průmyslu.

Zelenou perlu za největší antiekologický výrok získal vedoucí druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín Václav Havlíček. Vysloužil si ji za svůj loňský výrok v Hospodářských novinách. V článku prohlásil: "Ono takzvané vyhořelé palivo tedy můžeme bezpečně ukládat do země. Po třech stech tisících letech se jeho radioaktivita sníží na přípustnou úroveň a pak se s ním může nakládat jako s dnešním popílkem, komunálním odpadem a spoustou jiných produktů moderní civilizace."