Rozhodné období k přiznání podpory zůstane dvouleté, potvrdil ÚS

Rozhodné období pro přiznání podpory v nezaměstnanosti zůstane i nadále dvouleté. Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení sporného ustanovení zákona o zaměstnanosti, který podal Krajský soud v Hradci Králové. Zákon říká, že rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. V rozhodném období musí člověk získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Započítává se také třeba péče o dítě nebo bezmocného člověka. Podle ústavních soudců zákon není diskriminační.

Podle hradeckého soudu je současná právní úprava v některých případech diskriminační. Jde například o zaměstnance, jimž v době dlouhé pracovní neschopnosti skončil pracovní poměr na dobu určitou a po uzdravení se zařadili do evidence uchazečů. Dvouleté rozhodné období mají dvě třetiny států Evropské unie, někde se posuzují tři roky, jinde je úprava naopak přísnější.