Rozhovor s profesorem Josefem Opatrným o knize "Válka Mohykánů"

Obal knihy Válka Mohykánů

Následující minuty budou věnovány krajanské tématice: S informací o zajímavé knize, která jen dotvrzuje skutečnost, že dějiny lidstva jsou i dějinami válek, přichází Evelina Himalová...

Obal knihy Válka Mohykánů
Ve svém rozsáhlém literárním díle na toto téma, po předchozím titulu "Válka Severu proti Jihu", soustředil historik a přední znalec amerických dějin profesor Josef Opatrný tentokrát pozornost na jednu z největších válek 18.století - válku "sedmiletou" odehrávající se v letech 1756 až 1763, která byla první válkou vskutku světovou. Byla součástí soupeření mezi Francií a Británií, jež přerostlo v roce 1754 v boj o hranice mezi koloniemi obou velmocí v Severní Americe. Zasáhla většinu tehdejší Evropy, k oběma válčícím stranám se postupně přidávaly další státy, probíhala i v Indii a v Africe. Pro nás konkrétně - vedle velmocenských aspektů - byla zajímavá tím, že se z velké části odehrávala v českých zemích a definitivně potvrdila ztrátu Slezska. Největší důsledky pro nové rozložení sil mezi evropskými mocnostmi měly boje v zámoří. Americké události nejvýznamnějších momentů sedmileté války včetně účasti i krajanů z Čech a Moravy ožívají zásluhou profesora Josefa Opatrného v díle "Válka Mohykánů", vydaném v nakladatelství LIBRI. Jak mi autor prozradil, v přípravách pro stejné nakladatelství - edici Historická řada - je i jeho další kniha...