Šedá ekonomika

Již při výkladu barev jsme se zmínili o tom, že v češtině má přídavné jméno černý jeden z významů pro označení něčeho nelegálního. Bílá v sobě obsahuje význam kladného hodnocení, šedá je něco mezi, něco nevýrazného. Záporný význam slova černý je obsažený ve slovním spojení černá ekonomika. Toto slovní spojení se doplňuje nově o ekonomiku šedou.

Již při výkladu barev jsme se zmínili o tom, že v češtině má přídavné jméno černý jeden z významů pro označení něčeho nelegálního. Bílá v sobě obsahuje význam kladného hodnocení, šedá je něco mezi, něco nevýrazného. Záporný význam slova černý je obsažený ve slovním spojení černá ekonomika. Toto slovní spojení se doplňuje nově o ekonomiku šedou. Dokonce bychom našli i spojení ekonomika bílá, ve významu ekonomiky zcela legální. Hranice mezi významy černá a bílá ekonomika je zcela jasná. Jedna je legální, druhá zcela nelegální. Ale hranice mezi šedou a černou ekonomikou zcela jasná není. Podívejme se na kontexty z ČNK, snad nám pomůžou tuhle otázku zodpovědět.

-Vláda dále v rámci boje proti šedé ekonomice schválila zákon, který zavádí kolky na lihoviny.

-Nebojovali s <šedou ekonomikou>, nezlepšili daňový a celní systém

-Stejné procento lidí si myslí, že protekce i podplácení jsou nezbytné při privatizaci. Jsou to zlaté časy šedé ekonomiky.

Šedá ekonomika je tedy činnost, která se snaží obejít zákony o placení daní a cel. Ale je to i korupce a protekce, kdy si někdo zajišťuje nelegální výhody.

Jeden z kontextů říká:

-Mezí šedé a černé ekonomiky je trestněprávní závažnost.

Na základě kontextů z ČNK jsme dokázali vymezit šedou ekonomiku. Jsou to daňové a celní úniky, úplatky a různé druhy korupce, které se tak těžko dokazují a jsou tedy nevýrazné, tedy šedé.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz