Senát: Pacienti mají mít právo nahlížet do zdravotních karet

Pacienti mají mít podle Senátu právo nahlížet do své zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní kopie. Toto právo by nemocný mohl přenést i na své nejbližší. Počítá s tím vládní novela zákona o péči o zdraví lidu, kterou podle očekávání schválil Senát. Pacient by podle novely mohl také vymezit okruh lidí, kteří by mohli mít k informacím o jeho zdravotním stavu přístup.