Senát rozhoduje o registru smluv

Uzákonění povinnosti úřadů zveřejňovat smlouvy v jejich registru bude jedním z hlavních témat, kterým se dnes věnuje Senát. Rozhodnout má také o způsobu pojištění cestovních kanceláří. Už tradičním tématem bude migrace a kvóty na přerozdělování běženců mezi státy EU. Od zveřejňování v registru smluv senátoři pravděpodobně osvobodí národní podniky, tedy hlavně Budějovický Budvar. Výbor pro veřejnou správu naopak doporučil povinnost rozšířit i na spolky, nadace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, které by dostaly ročně více než jeden milion korun z veřejných rozpočtů. Hospodářský výbor prosazuje zřejmě nejkontroverznější návrh, podle něhož by nezveřejnění smlouvy neznamenalo automaticky její zneplatnění. Místo toho chce finanční sankci za nezveřejnění ve výši čtvrtiny ceny či hodnoty předmětu smlouvy, nejméně však 10.000 korun. Dohled nad smlouvami chce svěřit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.