Česko poslalo Evropské komisi vysvětlení, proč neplní migrační kvóty

Foto: CAFOD, CC BY-NC-ND 2.0

Česko poslalo Evropské komisi vysvětlení, proč neplní kvóty pro přebírání uprchlíků z Itálie a Řecka. Komise totiž před časem uvedla, že Česko, Maďarsko a Polsko nedodržují povinnosti týkající se přijímání uprchlíků podle tzv. kvót, a zahájila s nimi řízení.

Milan Chovanec,  foto: Martin Svozílek
Podle komise země přes opakované výzvy porušují své právní povinnosti a neberou ohled na závazky vůči dalším státům unie. Česká republika je ale přesvědčena, že unijní právo neporušuje. Potvrdil to i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) a doplnil, že Česko se proti kvótám ohradilo už při jejich přijetí:

"Když se vrátíme do doby, když jsme byli při projednávání povinných kvót přehlasováni, tak už tehdy jsme poslali žádost o vysvětlení některých aspektů tohoto rozhodnutí. Dodneška ale vysvětlení nemáme. Jedna z těch otázek zněla, jak chce Evropská komise ty přesunuté lidi udržet na území státu, kde nechtějí být. Dnes se ukazuje, že například Litva, Lotyšsko a další země realokovaly poměrně velký počet migrantů, ale 70 procent lidí, kteří tam přišli, tam už teď nejsou. Pohybují se někde po Evropě, neví se, kde jsou. Ten systém neplní, co má. Vedle toho tam krok po kroku, datum po datu, dopis po dopisu dokazujeme, že jsme jednali s Řeky i Italy. Nešlo ale udělat velmi hlubokou bezpečností prověrku těm lidem, které nám nabízeli. Například Itálie s námi pak už následně vůbec nekomunikovala. V dopise je tohle všechno popsáno," dodává ministr vnitra s tím, že Česká republika nechce přijmout ani jednoho migranta bez prověření, jestli nepředstavuje bezpečnostní riziko a to prý nebylo umožněno.

Česká republika se do řešení uprchlické krize zapojuje

Foto: CAFOD,  CC BY-NC-ND 2.0
Povinné kvóty pro přerozdělování migrantů byly schváleny před dvěma lety. Česká republika by podle nich měla přijmout asi 4 tisíce běženců. Zatím jich ale převzala jen 12. Systém kvót podle ministra na 100 procent neplní ani jedna evropská země. V rámci programu povinných kvót bylo přesunuto jen asi 22 000 lidí a sama komise přiznává, že původně zamýšlený počet se naplnit nepodaří.

Česko navíc už dlouho upozorňuje, že se snaží do řešení uprchlické krize zapojit a intenzivně pomáhat.

"Jsme jedna z nejaktivnějších zemí, co se týče policistů na schengenské hranici, finanční pomoci apod. A to jsou věci, které fungují."

Řízení, které Evropská komise zahájila s Českou republikou, má několik fází a může skončit až soudem a vysokou pokutou.