Senát schválil vznik registru vysokoškolských profesorů

Senát schválil zřízení registru vysokoškolských profesorů a docentů. Akreditační komise by díky němu měla mít lepší přehled o tom, kteří profesoři mají na kterých školách pracovní úvazky. Mohla by pak snáze odmítnout akreditaci programu, který by neměl dostatečné pedagogické zajištění. Návrh nyní putuje k prezidentovi. Novela vysokoškolského zákona má omezit praxi takzvaných létajících profesorů. V současnosti se totiž stává, že jeden profesor nebo docent garantuje výuku daného oboru na několika školách zároveň. Školy tak sice mohou rozšiřovat nabídku studia, kvalita vzdělávání tím ale trpí.

Druhá část návrhu se týká zákona o pedagogických pracovnících. Podle ministryně školství Miroslavy Kopicové jde zejména o kvalifikaci učitelů, jejich pracovní dobu a odměňování přesčasových hodin. Novela by měla umožnit učitelům na základních a středních školách pracovat částečně doma, například při opravování písemných prací, pokud s tím bude souhlasit ředitel. Dále by měla změnit i proplácení přesčasových hodin učitelů. Ti by je měli podle novely dostat zaplacené i v případě, že neodpracují celou pracovní dobu. Pokud tedy učiteli například odpadnou dvě hodiny, protože žáci jsou na exkurzi, ale tyto hodiny bude suplovat v jiné třídě, dostane je zaplacené jako přesčasové, i když v daném týdnu neodpracoval celý úvazek. Další novinkou, kterou novela přináší, je větší prostupnost mezi kvalifikacemi učitelů. Například pedagog s aprobací na výuku na druhém stupni základních škol by mohl učit i na střední škole.