Senátoři ODS chtějí krajanům umožnit dodatečně žádat o majetek

Senátoři ODS chtějí umožnit krajanům, kteří v době restitucí neměli české státní občanství, dodatečně požádat o jejich majetek zabavený za komunistického režimu. Navrhli kvůli tomu Ústavnímu soudu zrušení lhůt pro žádost a vydání majetku v restitučních zákonech - o mimo soudních rehabilitacích a o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. ČTK to oznámil místopředseda senátní komise pro české krajany žijící v zahraničí Tomáš Grulich. "Nedomáháme se zrušení podmínky státního občanství jako takové. Navrhujeme, aby Ústavní soud zrušil ustanovení dotčených zákonů, která stanovují lhůty pro uplatnění restitučních nároků, a otevřel tak opětovně možnost domáhat se neprávem odňatého majetku těm občanům České republiky, kteří nemohli o majetek žádat v původně stanovených lhůtách, protože v té době nebyli držiteli státního občanství České republiky," uvádí se v návrhu.

Pouhé zrušení lhůt by podle senátorů mohlo otevřít novou fázi restitučních sporů. Po Ústavním soudu proto chtějí aby, lhůty zrušil s určitým odkladem, v němž by Parlament mohl schválit normu, která by umožnila žádat o majetek jen těm, kteří v době restitucí nesplňovali podmínku českého občanství. "Jejich vyloučení z restitucí považujeme za protiústavní svévoli zákonodárce. Zejména v důsledku legislativního vývoje v oblasti státního občanství České republiky byli tito občané vyřazeni z možnosti nabýt majetek, o nějž protiprávně přišli v období komunistického totalitního režimu," uvedl Grulich. Týkat se to má například Čechoameričanů, které o české občanství připravila úmluva o naturalizaci, kvůli níž automaticky získali občanství USA. Platnost smlouvy byla ukončena až v roce 1997, kdy lhůty pro uplatnění příslušných nároků již uplynuly.

Podobným návrhem vůči zákonu o půdě se Ústavní soud zabýval už v roce 1999, tehdy jej odmítl. Senátoři si jsou toho vědomi, podle nich je ale jejich návrh komplexnější a z rozhodnutí ústavních soudců vychází.

Autor: Peter Gabaľ