Škody na vodních dílech činí 1,5 miliardy korun, v zemědělství 50 milionů

Víkendové bleskové záplavy, které zasáhly zejména severní Čechy, způsobily podle prvního odhadu ministerstva zemědělství (MZe) na státním vodohospodářském majetku škody za 1,5 miliardy korun. Škody, které voda napáchala v zemědělství, MZe odhaduje na 30 až 50 milionů. Zpřesněné vyčíslení následků povodní spolu s návrhem způsobu úhrady jejich odstranění předloží úřad vládě do 15. září. V Povodí Labe živel poškodil majetek za 1,1 miliardy korun, v Povodí Ohře za 200 milionů korun. Státní podnik Povodí Vltavy odhaduje poškození na 15 milionů Kč a Lesy České republiky vyčíslily škody na vodohospodářském majetku na 150 milionů Kč.