Školné na vysokých školách si Gross dovede představit za 15 let

Premiér Stanislav Gross si dovede představit, že za 15 let budou čeští vysokoškoláci za studium platit stejně jako jejich britští vrstevníci. Nyní by to však podle něho uzavřelo možnost vyššího vzdělání části společnosti. Při současné sociální situaci by řada rodin nemohla platit na vysokých školách třeba 20.000 korun školného, a akademický titul by se tak stal dostupným jen pro bohaté. Na vysokých školách by podle premiéra měli studovat ti, kteří prokážou vůli, píli a nápady. "Rozhodovat by se nemělo podle toho, v jaké rodině se kdo narodí," řekl Gross při slavnostním otevření akademického roku v pražské Betlémské kapli.

Akademické slavnosti se Gross zúčastnil jako první český premiér. Rektory vysokých škol ujistil, že stát podporuje vysoké školství. Příští rok navýší stát rozpočet vysokých škol o 2,2 miliardy korun. O další 1,5 miliardy korun stoupnou investice státu do rozvoje výzkumu. Vláda si přitom přeje, aby velká část těchto peněz zůstala na akademické půdě. Růst by měly investice do vysokého školství nejméně do roku 2007, kdy by podle vicepremiéra Martina Jahna měly vysoké školy od státu dostat až 22 miliard korun. Část peněz má být použita na započatou reformu vysokého školství.

Podle rektora Karlovy univerzity Ivana Wilhelma čeká české vysoké školství práce na nových studijních programech. Mělo by podle něj vzniknout více oborů krátkodobějšího studia orientovaného profesně. Zvýšit by se měl také podíl předmětů vyučovaných v cizích jazycích. I kvůli tomu vysoké školy plánují navýšení počtu pedagogů. Změnit chtějí i hodnocení vědecké práce, což by mělo přispět k růstu počtu životaschopných projektů.