Skupina mladých umělců se snaží oživit severočeské městečko Terezín

Terezín leží na sever od Prahy. Dříve to bývalo rušné městečko, dnes je to spíš trochu zapomenutý kout nedaleko Litoměřic. Jak dokazuje příspěvek Hanky Bakičové, jednu část města se nyní snaží oživit mezinárodní skupina mladých umělců.

Městečko Terezín bylo založeno v roce 1780 císařem Josefem II. Název dostalo po Marii Terezii matce Josefa II., který městečko založil jako vojenskou základnu. Proto je v Terezíně také pevnost, která je postavena podle předlohy francouzského vojenského stavitelství a je dnes jednou z nejlépe dochovaných ukázek pozdně barokních vojenských staveb. Stavitelé neměli jednoduchou práci, protože půda tady byla mokrá a tak stojí východní část budovy na pilířích.

Město Terezín vešlo ve známost především během druhé světové války, kdy nacisté do gheta Theresienstadt sváželi židovské obyvatele protektorátu Čechy a Morava. V malé pevnosti byla obávaná věznice pro všechny odpůrce nacistického režimu. V Malé Terezínské pevnosti nacisté popravovali své odpůrce ještě v květnu roku 1945. Po válce byl v části pevnosti zřízen památník a městečko Terezín si udrželo svou důležitost, protože v něm zůstala vojenská posádka. Armáda však v 90. letech odešla a městečko jako by usnulo.

Oživit ho a především oživit Malou Terezínskou pevnost se dnes snaží mezinárodní skupina mladých lidí s názvem M.E.C.C.A., což je anglická zkratka pro Středoevropskou kolonii současného umění. M.E.C.C.A. se snaží za podpory mezinárodních i českých organizací a také českého ministerstva kultury, umožnit v Terezíně práci mladým profesionálním i neprofesionálním umělcům. Více o tom, co právě v Terezíně probíhá, prozradila radiu Praha Elena Alona König, koordinátorka projektu: To co zde nyní probíhá je Terezínské léto umělců 2000, které běží od 16. června. Léto otevřela houseparty, která se konana na dvoře pevnosti za účasti nejrůznějších skupin. V současnosti probíhá například výstava fotogragií českého fotografa Jinřicha Streita, která je umístěna v bývalé jezdecké škole a tématicky se zabývá problémem drogové závislosti.

Jak nám Elena Alona König dále řekla, konají se tu také workshopy, kterých se účastní sklářští umělci, mající možnost pracovat v nedalekých sklárnách na svých objektech. Dalším setkáním je společná práce mladých architektů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak využít budovy bývalé vojenské pevnosti. Jejich představou je například vybudovat zde prostor pro společné setkávání umělců, ateliéry, kino, ubytovnu a malé byty. Snahou celého projektu je přilákat také obyvatele města Terezín, kteří se ale zatím k nápadům mladých umělců stavějí skepticky. Nicméně umělci zatím úspěšně spolupracují například s terezínskou radnicí nebo terezínským památníkem. Mladí lidé, kteří v současnosti v Terezíně vytvářejí svoje objekty, pocházejí z Litvy, Ruska, Slovenska, Koreje, USA a také České republiky. Všichni společně pracují na projektu foukaného skla, kdy mohou objekty nejenom sami navrhovat, ale také je společně se sklářem vytvářet. A co se stane s díly mladých umělců potom. K tomu už organizátor projektu Václav Řezáč.

Projekt, který by neměl skončit s letošním létem, nechce být nějakým ostrůvkem pro vyvolené, ale měl by být otevřen všem umělcům, jak profesionálům, tak amatérům a také obyvatelům Terezína. Sdružení M.E.C.C.A. si je vědomo hrozné historie, která se v Terezíně odehrála, ale zárověň se jeho zakladatelé domnívají, že potřeba oddělovat pevnost od města a minulost od budoucnosti.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio