Sláva barokní Čechie

V pátek 27. dubna bude v Praze zahájena velkolepě pojatá výstava nazvaná "Sláva barokní Čechie - umění, kultura a společnost 17. a 18. století". Této největší výstavní akci letošního roku v České republice věnoval Josef Kubeczka dnešní kulturní rubriku.

Výstava "Sláva barokní Čechie - umění, kultura a společnost 17. a 18. století" představí barokní kulturu jako fenomén, který výrazně poznamenal podobu Čech a Moravy. Její mimořádnost potvrzuje i skutečnost, že ministr kultury Pavel Dostál, pražský primátor Jan Kasl a generální ředitel Národní galerie Milan Knížák podepsali měsíc před jejím zahájením na Staroměstské radnici v Praze deklaraci o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci výstavy. Pří této příležitosti to potvrdil i ministr Dostál: Organizátoři výstavy si dali za cíl změnit v obecném povědomí přetrvávající představy, že baroko bylo v Čechách obdobím kulturního a morálního úpadku, dobou temna. Generální ředitel Národní galerie Milan Knížák naopak vidí v období českého baroka zcela jiné kvality: Hlavní část výstavy bude v Obrazárně Pražského hradu, klášteře sv. Jiří, Valdštejnské jízdárně a paláci Kinských v Praze. Exponáty budou členěny tematicky. V obrazárně lidé například uvidí soubor památek prezentující barokní víru a církev či instalaci věnovanou stykům barokních Čech s Evropou a světem. Expozice ve svatojiřském klášteře bude věnována politice, monarchii a ohlasům války a míru v barokní kultuře.

K výstavě bude vydán katalog s fotografiemi všech 1700 exponátů, sborník odborných statí a průvodce. V rámci projektu vyjde i několik CD zaměřených na tvorbu významných českých skladatelů a na prezentaci barokních varhan a dalších nástrojů.

Výstava "Sláva barokní Čechie" podává ucelený obraz o barokní kultuře a umění českého státu a překonává dosavadní výstavní akce věnované tomuto tématu. Proto Národní galerie připravila ve spolupráci se Správou českých center a ministerstvem zahraničí prezentaci celého projektu v zahraničí. Ředitel Správy českých center Zdeněk Matějka nám k tomuto projektu řekl: Na závěr ještě informace, že velkolepý projekt, s řadou doprovodných programů, se uskuteční v Praze i v dalších městech České republiky od 27. dubna do 28. října letošního roku.