Slavnostní přísahu složili poslední nováčci Hradní stráže

Poslední desítky nováčků Hradní stráže složily na Pražském hradě před prezidentem Václavem Klausem slavnostní přísahu. Jsou to po více než pětapadesáti letech poslední mladí muži, kteří budou Hrad strážit v rámci základní vojenské služby. Armádu včetně její prestižní složky čeká plná profesionalizace.

Stráž sídla českých prezidentů vybudoval první český prezident Tomáš Garrique Masaryk. V prvním roce československého státu hlídali hrad Sokolové z Hradčan, později je vystřídali legionáři vracející se z front první světové války v Rusku, Itálii a Francii. V roce 1922, kdy Masaryk podepsáním organizačního řádu Hradní stráže dovršil její budování, sloužilo na Hradě 195 důstojníků a délesloužících vojáků. Přední znalec etikety a hradní ceremoniář Jiří Guth-Jarkovský tehdy sepsal také pravidla slavnostních ceremoniálů, které s malými úpravami platí dodnes.