Sonja Baťová získala čestný doktorát zlínské univerzity

Sonja Baťová, vdova po Tomáši Baťovi, získala čestný doktorát zlínské univerzity. Rektor Petr Sáha jí hodnost doctor honoris causa udělil za dlouholetou podporu Univerzity Tomáše Bati (UTB) od jejího založení až do současnosti, za její propagaci v zahraničí a za osobní přínos k rozvoji mezinárodních vztahů univerzity. Baťová podle rektora společně se svým mužem podporovali od samého začátku myšlenku na založení univerzity ve Zlíně, která oficiálně vznikla v roce 2001. Baťa byl po založení univerzity předsedou správní rady. Po úmrtí Tomáše Bati v roce 2008 jej manželka vystřídala v členství ve správní radě, využívala při tom zkušeností z práce ve správních radách dvou kanadských univerzit. Podle Sáhy je Baťová mezinárodně uznávanou osobností, vytvořila například projekt cyklu přednášek zaměřených na zodpovědný kapitalismus.