Spolupráce firem a VŠ v Česku prý patří k nejhorším v Evropě

Spolupráce průmyslových podniků a univerzit v České republice je jedna z nejhorších v Evropě. Shodli se na tom účastníci konference, jež se konala v rámci projektu Central Europe Branch Based Innovation Support (CEBBIS). V něm se nyní spojilo 11 partnerů, aby podpořili zavádění inovací a zlepšili spolupráci v přenosu výsledků vědy a výzkumu do malých a středních podniků ve střední Evropě. "Úroveň spolupráce mezi podniky a vysokými školami odděluje vyspělé země od těch méně rozvinutých. V Česku nefunguje tak, jak bychom si přáli," řekl novinářům zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Příčinou jsou podle něj předsudky a vzájemná neznalost obou stran, systém financování vysokých škol a vědecko-technických institucí a řízení českých univerzit, které komplikuje spolupráci s podniky. Pomoci zlepšit situaci v ČR má právě projekt CEBBIS. Jeho vedoucí Stephen Taylor uvedl, že v první fázi právě zahájeného projektu se budou zejména mapovat překážky, které brání přenosu znalostí a zavádění inovací v malých a středních podnicích. Budou se také hledat cesty k překonání těchto překážek a nástroje, které usnadní propojování nabídky inovací a poptávky po nich ve střední Evropě.

Autor: Peter Gabaľ