Stálá expozice středověkého umění v Čechách a střední Evropě

V následující pravidelné rubrice vás Eva Petržílková pozve na nově otevřenou expozici Národní galerie, která se nachází v klášteře sv. Anežky České:

Po otevření zrekonstruovaného paláce Kinských v květnu 2000 a po představení zcela nově koncipované stálé expozice Umění 19. a 20. století ve Veletržním paláci připravila Národní galerie pro veřejnost další nově prezentovanou kolekci s názvem Středověké umění v Čechách a Středověká Evropa. Ta se nachází v Praze v nově zrekonstruovaném klášteře sv. Anežky České. Autory celé koncepce jsou Štěpánka Chlumská a Jiří Fajt, který úvodem Radiu Praha vysvětlil, že výstava není pouhým přenesením Sbírky středověkého umění z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě do kláštera sv. Anežky České. Jak Jiří Fajt dále uvedl, návštěvník zde může shlédnout nejen díla, která byla dosud prezentována v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě - např. deskové obrazy Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika či Mistra Třeboňského oltáře, ale také např. nově restaurované exponáty z fondu NG a nově zapůjčené uměleckořemeslné práce a malířská a sochařská díla z církevních a státních sbírek, stejně jako deskové obrazy a kamenná sochařská díla a řezby, které náležejí místem svého vzniku širšímu středoevropskému kontextu... Celou expozici středověkého umění doprovází hudební cyklus s názvem "Hudba na královském dvoře", v němž se představují nejen přední čeští interpreti středověké hudby, ale i soubory z ostatních zemí střední Evropy. Více o tom opět Jiří Fajt: Otevřením nových expozic v klášteře sv. Anežky České, paláci Kinských i ve Veletržním paláci však podle Jiřího Fajta aktivity Národní galerie nekončí. Na cestě jsou další významné projekty... Tolik Jiří Fajt k plánům Národní galerie i k její nové expozici v klášteře sv. Anežky České, jejíž oficiální slavnostní otevření se uskutečnilo už 12. listopadu - tedy na den svatořečení zakladatelky kláštera - sv. Anežky České. Zpřístupnění této dlouhodobé expozice je součástí projektu Praha 2000 - Evropské město kultury.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio