Stále více dětí má v pražských restauracích přístup k alkoholu

Stále více mladých lidí v hlavním městě má zkušenost s pitím alkoholických nápojů. Poukazují na to i statistiky městské policie, která kontroluje dodržování zákazu podávání alkoholu mládeži v restauracích. Nejčastěji se problémy vyskytují v odlehlých restauracích v blízkosti škol nebo v provozovnách s automaty, řekl ČTK náměstek ředitele pražských strážníků Ludvík Klema. Za minulý rok provedli strážníci v pražských hospodách a restauracích přes 153.000 kontrol a zjistili více než šest stovek přestupků. Podle Klemy se za přestupky skrývají desítky různých provinění, ale přibližně 30 až 40 procent případů se týká podávání alkoholu mládeži. "Jde určitě o stovky případů," uvedl.

Nejvíce případů, kdy je mládeži podáván alkohol, zjišťují strážníci na konci školního roku a na přelomu srpna a září. "Mladiství se zřejmě více scházejí, protože chtějí nějak oslavit konec a začátek školy," usuzuje Klema. Během naprosté většiny kontrol ale strážníci odhalí popíjející osoby, kterým chybí do zletilosti dny nebo týdny. "Já samozřejmě nesnižuji závažnost takového chování, ale určitě ta nebezpečnost není taková, jako když je to dítě mladší patnácti let," uvedl Klema. Podle náměstka se ale v porovnání s minulými roky častěji vyskytují i závažnější případy, kdy velmi mladí lidé vypijí větší množství tvrdého alkoholu. Přímo na místě mohou strážníci udělit prodávajícímu pouze pokutu v maximální výši 1000 korun. Nejčastěji proto předávají materiál příslušnému místnímu úřadu, který může uložit vyšší sankce. "Nechci říct, že ta pokuta je směšná, ale nevystihuje plně nebezpečnost takového jednání," řekl Klema.