Stát podle kontrolního úřadu nerozděluje peníze pro VŠ tak, aby zvyšoval jejich kvalitu

Systém financování vysokých škol v ČR, který nastavilo ministerstvo školství, nepomáhá tomu, aby se na nich zlepšila kvalita vzdělání a aby se školy zaměřily na svůj dlouhodobý rozvoj. V mezinárodním srovnání se postavení českých veřejných vysokých škol zhoršuje, uvedl v dnes zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj ministerstvo zároveň nepřijímá účinná opatření, jež by vedla k účelnému využití peněz, které stát dává na vysoké školství. Ministerstvo v reakci na to uvedlo, že zpráva NKÚ se týká let 2017 až 2019, a nebere tedy v úvahu poslední změny v této oblasti.

Podle zjištění NKÚ jsou výdaje na jednoho studenta v Česku v mezinárodním srovnání nízké a vysoké školy ani jeden rok nevyčerpaly peníze, které měly k dispozici, a navyšovaly zůstatky svých fondů. NKÚ uvedl, že v letech 2014 až 2019 narostly zůstatky těchto fondů o 45 procent a v roce 2019 představoval zůstatek fondů 19 miliard korun, což je přibližně 42 procent peněz, které ministerstvo ve stejném roce vyplatilo veřejným vysokým školám. Za klíčové ale ministerstvo podle mluvčí Anety Lednové považuje potvrzení kontrolorů, že jsou veřejné vysoké školy financovány ze strany ministerstva plně v souladu se zákonem.

Jako problém NKÚ vnímá i to, že se vysokým školám nedaří získat peníze na výzkum a vývoj z mezinárodních grantů a navázat intenzivnější spolupráci se soukromým sektorem a že se v mezinárodním srovnání postavení českých vysokých škol zhoršuje.