Stát pozastavuje příjímání žádostí o dotace Zelená úsporám

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a ministerstvo životního prostředí (MŽP) přerušují od konce října příjímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám pro rok 2010. Žadatelé mohou podávat své žádosti do pátku 29. října. Hlavním důvodem pozastavení je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících, které úřady potřebují překontrolovat a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Podle posledních údajů SFŽP bylo dosud podáno přes 50.000 žádostí. Informace o vyhodnocení došlých žádostí budou známy do počátku února 2011. Program Zelená úsporám byl zahájen v dubnu 2009 a je určen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných domech. Podpora se poskytuje formou nenárokové dotace. Program je financován z příjmů z prodeje emisních jednotek, které byly dosud prodány ve smluvní ceně téměř 19 miliard korun.