Studie: Čím mají lidé vyšší vzdělání, tím později chtějí do penze

Vzdělání hraje výraznou roli v tom, v kolika letech člověk odchází do důchodu. Čím je vyšší, tím větší motivaci mají lidé zůstat déle v zaměstnání a dál pracovat. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI), jejíž výsledky autoři představili. Věk nástupu do penze se v Česku každoročně prodlužuje - u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři. Muži nyní odcházejí do důchodu v necelých 63 letech, bezdětné ženy v 62 letech a matky podle počtu vychovaných potomků dřív. Česká společnost stárne. Osoby nad 65 let tvoří 17 procent obyvatel, v roce 2030 by to mohla být skoro čtvrtina a v polovině století třetina.