Studie: Roste zájem o strojírenské učební obory

Zájem o technické učební obory, zejména o strojírenské a elektrotechnické, roste. Podíl přijímaných žáků do těchto oborů vzrůstá hlavně na úkor gastronomických oborů. Vyplývá to z údajů o nově přijatých žácích středních škol, které pro aktuální školní rok zpracoval Národní ústav pro vzdělávání. Studie nepotvrdila, že by se většina žáků devátých tříd přesouvala na maturitní obory. Větší zájem o strojírenské a elektrotechnické obory není patrný jen na učilištích, ale i na středních odborných školách a u maturitních oborů s odborným výcvikem. Podle analýzy se na těchto školách snižuje podíl nově přijatých žáků do ekonomických oborů a po dlouhodobém růstu také u oborů informatických. U oborů s odborným výcvikem klesá zájem hlavně v oborech osobních služeb, například kadeřnických a kosmetických. Při výběru uchazečů hraje rozhodující roli vedle zájmu o obor perspektiva budoucího pracovního uplatnění.