Světová banka dále podporuje analýzy českého finančního trhu

Světová banka bude v nastávajícím fiskálním roce pokračovat v technické pomoci při analýze ochrany spotřebitelů na českém finančním trhu, řekl po dvoustranných jednáních s představiteli banky ve Washingtonu náměstek českého ministra financí Tomáš Prouza ČTK. Připomněl, že jde o aktivitu, kterou banka v rámci přípravy metodologických postupů rozvíjí pouze v České republice. Práci dokončí expertní mise banky, která přijede na podzim do Prahy. "Se světovou bankou máme nadstandardní vztahy. Díky tomu jsme vždy dostali zvlášť kvalitní experty, kteří si sami chtěli nastavit metodologii," uvedl Prouza.

Odborníci banky rovněž pokračují v průzkumu řízení firem působících na finančním trhu, fungování jejich představenstev, dozorčích rad, státního dozoru a jeho efektivity. Dokončili už studii v oboru kolektivního investování a bankovnictví, pokračují v analýze pojišťovnictví a čeká je rozbor penzijních fondů. "Jde o to, jak je firma řízená a kontrolovaná, zda je v ní prostor pro pochybné aktivity, zda nastavení systému potenciálně umožňuje ohrožení vkladatelů a klientů a zda a jak je dozor schopen reagovat," vysvětlil náměstek. K tomuto průzkumu přikročila Světová banka i v jiných zemích, ale se všemi programy začínala v České republice, kde si testovala a upravovala metodologii.

Podobně tak banka v České republice a dalších státech pokračuje v analýze účetnictví a daní, kde především srovnává, co se v jednotlivých zemích považuje za základ daně z příjmu. "Pro nás je důležité, že jde o srovnávání řady zemí. Hned vidíme, v čem se Česká republika liší a kde většina zemí postupuje jinak. Je to dobrý motiv, na co se rychle podívat a nad čím začít přemýšlet," řekl Prouza.