Česko hlásí přestup mezi vyspělé země

Paul Wolfowitz a Jiří Paroubek, foto: ČTK

Česká republika vstoupila do kategorie vyspělých zemí. Do této skupiny ji v úterý v Praze slavnostně povýšil šéf Světové banky Paul Wolfowitz. Povýšení do kategorie vyspělých států v praxi znamená, že Česko už nebude od Světové banky přijímat úvěry, ale naopak bude pomáhat chudším státům.

Paul Wolfowitz a Jiří Paroubek,  foto: ČTK
Česká republika dohodla toto přeřazení už více než před rokem a uskutečnila loni v dubnu. Světová banka i česká vláda ale chtěly využít konferenci finančníků v Praze a povýšení Česka mezi vyspělé ekonomiky vyhlásit slavnostně. Šéf Světové banky Paul Wolfowitz při této příležitosti konstatoval, že za poslední rok zaznamenalo Česko velký pokrok. Na tiskové konferenci po setkání s předsedou vlády Jiřím Paroubkem však zároveň prohlásil, že "výzvou pro všechny evropské země je stárnutí populace a provedení reforem důchodů a zdravotnictví."

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Jiří Švarc shrnul, jaké ekonomické výhody toto přeřazení přinese:"Domnívám se, že je to významné sdělení pro potenciální investory i pro současné investory, že Česká republika je vyspělá země s vyspělou pracovní sílou, je to místo, kde je bezpečné investovat."

Přeřazením do kategorie vyspělých zemí tak definitivně skončila transformace české ekonomiky zahájená počátkem 90. let. Současný ekonomický růst mezi 4 až 6 procenty hrubého domácího produktu ročně je podle Paula Wolfowitze výborný výsledek. Premiér Jiří Paroubek chce toto tempo udržet nejméně do roku 2013 a tím splnit další cíl: "Dostat se, pokud jde o úroveň hrubého domácího produktu podle parity kupní síly na jednoho obyvatele, na úroveň průměru Evropské unie."

Podle ekonoma Jiřího Švarce jsou tyto úvahy reálné, ale na druhou stranu bychom si neměli klást mantinely: "Myslím si, že bychom si neměli dávat nějaký limit šesti procent hospodářského růstu. Česká republika má daleko vyšší potenciál. I potřeba ekonomického růstu je vyšší, protože rozdíl v životní úrovní a vůbec ve výkonnosti ekonomiky mezi Českou republikou a nejvyspělejšími zeměmi Evropské unie, tedy tou starou patnáctkou, je ještě velký."

I proto se ve středečních novinách mimo jiné objevil titulek: "Sláva, jsme bohatí. V porovnání s chudými." V komentářích jsou ale hlavní deníky optimistické. Píší, že "oficiální vstup České republiky mezi vyspělé a rozvinuté země je dobrým vysvědčením." Soudí, že "teď prožíváme jedno z nejlepších a nejbohatších období našich dějin, i když si to při pohledu na pouliční špínu, na hrkající pendolina a do své peněženky určitě nemyslíme."