Světová banka: Měkčí kritéria umožní kandidátům eura splnit cíle do roku 2007

Zmírnění rozpočtových pravidel Paktu stability a růstu umožní čtyřem středoevropským ekonomikám splnit kritéria přijetí eura do roku 2007. Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko by tak mohly přijmout jednotnou měnu v roce 2009, uvedla Světová banka ve své čtvrtletní zprávě o střední Evropě. Odvrácenou stranou uvolnění pravidel pro posuzování rozpočtových deficitů však může být pro kandidáty eura oslabení motivace k reformám veřejných financí. Reformy se v některých zemích regionu včetně České republiky zbrzdily již kvůli nadcházejícím volbám nebo vládním otřesům.

Klíčovou podmínkou pro přijetí eura je maximálně tříprocentní deficit veřejných rozpočtů k výkonu ekonomiky. EU však minulý měsíc zavedla do hodnocení deficitů únikové klauzule, jejichž uplatnění umožní projít i zemím s vyššími deficity. Pro střední Evropu má význam, že se počítá i s odhlédnutím od nákladů penzijní reformy, která se již ve většině zemí regionu provádí.