Systém inspekce práce má být přesnější a jednodušší

Sjednotit i zjednodušit systém inspekce práce chce vláda novým zákonem, který schválila Poslanecká sněmovna. Na rozdíl od současného stavu zákon přesně definuje přestupky, za které je možné uložit pokutu až dva miliony korun. Navrhovaný zákon, který nyní dostane k projednání Senát, má začít platit od letošního 1. července. Sněmovna působnost inspektorů práce rozšířila i na kontrolu účasti dětí na umělecké tvorbě, při sportu nebo vystupování v reklamě. Pokud by k ní tvůrci neměli povolení od úřadu práce, hrozila by jim pokuta až dva miliony korun, rodičům dítěte až 100.000 korun. Už platný zákon o zaměstnanosti stanoví, že děti mohou takto pracovat s povolením nejvýše deset až 20 hodin týdně podle věku. Proti tomuto omezení se bouřili někteří filmaři.

Rozsah pokut kritizovala v novém zákoně poslankyně opoziční ODS Alena Páralová. "Ohromné rozpětí pokut vytváří další prostor pro korupce. V případě, že si inspektor usmyslí, že malého podnikatele zlikviduje, tak jej prostě zlikviduje," varovala. Zákon podle ní přinese rozmělnění a tím i snížení kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navrhovaný zákon stanoví, že například za porušení předpisů bezpečnosti práce hrozí firmám i jednotlivcům sankce až 200.000 korun. Dvojnásobně vyšší pokutu by mohli inspektoři uložit za diskriminaci v zaměstnání, půlmilionovou pokutu například za poskytnutí rozdílně velkého platu za stejnou práci. Nejvyšší pokuta hrozí zaměstnavatelům, kteří nevyplácejí mzdu vůbec nebo nutí zaměstnance, aby chodili do práce ve dnech pracovního klidu.