Táborská setkání nabídnou rytíře, středověké tržiště i fotbal mnichů

V Táboře začaly třídenní slavnosti Táborská setkání. Nabídnou rytířský turnaj na koních, středověké ležení i tržiště, dětskou ponožkovou bitvu, ohňovou show, fotbal mnichů i hudební vystoupení. Centrem dění bude Žižkovo náměstí. Na velkém podiu se odehraje slavnostní obřad, kde se setkají čtyři hejtmani Tábora: Mikuláš z Husi, Jan Žižka, Chval Řepický z Machovic a Zbyněk z Buchova. Mezi tradice patří noční pochodňový průvod a kostýmovaný průvod, jarmark, rytířský turnaj, středověký špitál, žebrácká ulička, tržiště i ohňostroj. Lidé nakoupí u více než 200 stánků.