Tomáš Vaněk obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého

Rubriku tentokrát připravil Vilém Faltýnek.

V úterý večer jsem se vypravil do Holešoviského ateliéru čerstvého nositele Ceny Jindřicha Chalupeckého Tomáše Vaňka. Na úvod jsem se mladého pětatřicetiletého výtvarníka zeptal, jak se vlastně dostal k umělecké tvorbě? A kdy si poprvé uvědomil, že by mohl být výtvarníkem? ...řekl mi při předávání Ceny Chalupeckého Tomáš Vlček, ředitel sbírek moderního umění Národní Galerie. Mladé české umění je plně srovnatelné se zahraniční tvorbou, takže expozice v národní galerii může plynule přecházet od prezentace českých umělců k zahraničním. Tady bychom mohli rubriku ukončit. Jakýsi obrázek o Tomáši Vaňkovi jako představiteli nejmladší generace výtvarníků jste si snad mohli udělat. Máme tu ale ještě dodatek. Dodatek pro naše rakouské krajany. Časopis českých a slovenských krajanů ve Vídni připravuje spolupráci s Tomášem Vaňkem. Jak se k této spolupráci dostal?