Třeboň připomíná, jak jihočeská šlechta jezdila za Goethem

Asi 20 archiválií včetně dopisů, jež psal básník Johann Wolfgang Goethe jihočeským šlechticům, přibližuje výstava, která začala v třeboňském Domě Štěpánka Netolického. Autor Fausta se při svých lázeňských pobytech v Karlových Varech setkal se zástupci Schwarzenbergů, Buquoyů, Paarů i Černínů. Evžen Černín z Jindřichova Hradce, si o konverzaci s básníkem s básníkem zapsal: "... jenom mu člověk nesmí vykládat žádné vybrané fráze a komplimenty, to ho okamžitě otráví. Pokud však zavedete hovor na libovolné věci a pak ho nenápadně stočíte na zajímavá témata, Goethe se velmi vřele zapojí, vesele mluví a vypráví celé hodiny. Navýsost velmi zábavně a poučně," napsal. K zajímavostem patří i účet schwarzenberské pokladny za nápoje při obědě s Goethem, kdy se pilo bordeaux, ryzlinky, šampaňské i tokajské.