Tunel Blanka přilákal kolem 16.500 lidí

Den otevřených dveří v pražském tunelu Blanka přilákal okolo 16.500 lidí. Bylo to poprvé, co se mohla široká veřejnost se stavbou seznámit. Stavitelé nabídli návštěvníkům tři trasy různé délky a náročnosti. Nejkratší osmisetmetrový okruh zahrnoval prohlídku hloubeného vstupu na Letné a nahlédnutí do ražené části Blanky, střední okruh o délce 1,5 kilometru v náročném terénu obsahoval i prohlídku budoucí strojovny vzduchotechniky a třetí trasa o délce 3,5 km umožnila projít tunel v celé jeho délce až do Troji na druhém vltavském břehu. Podél tras visely informační tabule a k vidění byla razicí a další technika. Tunelový komplex Blanka je součástí výstavby severozápadní části městského okruhu. Doplní již provozovanou část okruhu s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Zprovoznění se předpokládá v prosinci 2012. Metrostav nedávno získal nové stavební povolení na část v úseku Špejchar-Pelc Tyrolka, kde se tunel letos v červenci propadl.