Stavba tunelu Blanka se prodraží a zpozdí, radnice na něj nemá peníze

Foto: www.tunelblanka.cz

Pražský tunel Blanka se prodraží o deset miliard. Oznámilo to současné vedení pražského magistrátu. Radnice ale takové peníze nemá, zprovoznění tunelu se proto bude muset odložit až o dva roky. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové v dnešní ekonomické rubrice:

Tunelový komplex Blanka, který má spojit severní a západní část Prahy od Troje až po Břevnov, se začal stavět v r. 2007. Náročná stavba zahrnuje tři tunely: Brusnici, Dejvice a Královskou oboru, v celkové délce pět a půl kilometru. A k tomu dvě mimoúrovňové křižovatky. Podle původních předpokladů měl celý komplex stát necelých 26 miliard korun a první řidiči jím měli projet koncem roku 2012. To vše už není pravda. Pražský primátor Bohuslav Svoboda tuto neděli v České televizi uvedl, že celá stavba se prodraží.

"Nárůst té ceny je takový, že skutečně ji nejsme schopni zaplatit. Protože to je skokový nárůst, proti původně uvažovaným šestadvaceti- nebo osmadvaceti miliardám jít na pětatřicet. Proto také předpokládáme, že by se postup prací mohl zpomalit, abychom tu sumu rozdělili v čase."

Alarmující prohlášení pražského primátora, které určitě nepotěšilo obyvatele v těsném sousedství staveniště, potvrdil i jeho první náměstek Karel Březina:

František Polák
"Z hlediska kapitálových výdajů nejsme v situaci, že bychom mohli jít investičním tempem v oblasti tunelového komplexu Blanka tak, jak bylo nastaveno minulou radou. To znamená zahájení provozu v r. 2012. Zdroje města nám to neumožňují a stavba se protáhne. Konkrétní datum vám v tuto chvíli neřeknu, protože to bude záležet i na jednání s dodavatelem, jakým způsobem se s touto situací vyrovnáme."

Za nárůstem ceny jsou podle současného vedení radnice náklady, které si dodatečně účtuje hlavní dodavatel stavby Metrostav. Ten ale popírá, že by si cokoliv nárokoval neoprávněně. Podle jeho mluvčího Františka Poláka šlo o úpravy projektu, které si vyžádalo město. Například Trojský most, který měl původně stát 400 milionů, se díky požadavku města na změnu mostní konstrukce prodražil o dalších 720 milionů. Musely se také vyztužit stavební jámy kvůli spodní vodě. Dalších 200 milionů stála bezpečnostní opatření poté, co se tunel propadl ve Stromovce. Všechny tyto vícenáklady chce Metrostav zaplatit. Radnice teď podle primátora Svobody ale prověří položku po položce:

Bohuslav Svoboda,  foto: ČTK
"A proto jsme teď zadali našemu odboru městského investora, aby nám zpracoval body, ve kterých dochází k navýšení ceny, abychom znali jejich zdůvodnění. A v případě, kdyby to zdůvodnění nebylo dostatečné, abychom uvažovali o tom, jak takovou situaci řešit."

Svoboda přitom připouští, že náklady, které si Metrostav účtuje, mohou být oprávněné. Náměstek primátora Březina tak v této chvíli nedokáže říct, kolik bude tunel Blanka nakonec stát:

"Já si v tuto chvíli dělám nějaký audit. Chci vědět, kolik nás tunelový komplex bude stát definitivně. A já samozřejmě i tuto částku, když budu mít takovouto představu a jistotu, kolik to bude stát, zveřejním."

Město v minulých letech mělo na stavbu komplexu Blanka v rozpočtu osm miliard korun na rok. Teď je to sotva polovina. Podle Karla Březiny tak každopádně padá původní rok dokončení náročné stavby:

"V tuto chvíli je nereálný rok 2012. Já jsem přesvědčen, že to věděla i minulá rada. Ale neřeknu vám, jestli to bude konec r. 2013 nebo jestli to bude rok 2014. Já to dnes nevím."

"Ta představa se opírá o to, jak veliká ta částka bude. Kdyby byla v tom nejpesimističtějším rozsahu, tak uvažujeme o tom, že bychom se mohli dostat na začátek roku 2014,"

uvedl k tomu Bohuslav Svoboda. Poukázal přitom i na to, že smlouvy, které s Metrostavem uzavřelo bývalé vedení radnice, prý nestanoví konečnou částku. S tím ale ostře nesouhlasí bývalý pražský primátor Pavel Bém:

Pavel Bém
"Kromě toho, že termín 2012 byl naprosto reálným termínem, je také smluvně vázaným termínem. Smlouva naprosto jasně garantuje, co si město objednává, kolik peněz za to platí a kdy přesně má dodavatel stavby dodat hotový produkt. Mne trošku překvapuje, že přichází nová politická reprezentace města a tu nejdůležitější a největší stavbu, která konec konců je i největší podzemní a zemní stavbou dnes realizovanou v celé České republice, natahuje. Připadá mi to dokonce nebezpečné, protože jakékoliv prodloužení doby výstavby nejenom dramaticky zatěžuje celé okolí, kde se tunel Blanka a severozápadní část městského okruhu staví, ale ještě navíc je tu ten konečný bonus na celém velkém Pražském okruhu, kde denně jezdí nejenom dvacet tisíc kamionů, ale dalších padesát nebo šedesát tisíc osobních aut, tím se strašně odlehčuje centrální části města. A to je hlavní důvod, proč vůbec stavíme komplex Blanka."

Bém také v Českém rozhlase odmítl, že by radnice pod jeho vedením Prahu kvůli tunelu Blanka zadlužila:

Foto: Tunelový komplex Blanka
"Já myslím, že současná politická reprezentace řeší jeden velký problém. A to jak udržet vyrovnané financování Prahy, tedy nezadlužit více Prahu, a zároveň udržet to obrovské investiční tempo, které Praha měla. Já jenom připomenu, že Praha nejenom že nezadlužila městský rozpočet, ale ještě navíc byla schopna splácet historické dluhy. Navíc byla schopna vyrovnat se s katastrofální povodní 2002. Měli jsme nejvyšší investiční tempo od r. 1945, od konce druhé světové války. Pan Březina si tedy musí uvědomit, že udržet toto investiční tempo i navzdory složité hospodářské situaci a dostavět tunelový komplex Blanka v daném termínu je pro Pražany životně důležité. Určitě tato prioritní stavba musí mít naprostou zelenou a musí se to projevit i ve financování a v rozpočtu hlavního města Prahy."

Prodloužení stavby tunelového komplexu Blanka se velmi nepříznivě promítne do životního prostředí zejména na Praze 6, v okolí Malovanky. Obyvatelé okolních domů si už dlouho stěžují na zvýšenou prašnost a hluk, který překračuje povolené normy. Stavbu kritizuje i Strana zelených.