Týden v ČR

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Předlohy vládní sociální reformy jsou ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci v nich navrhli provést několik změn. Cílem reformy je podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) zjednodušení a zefektivnění sociální ochrany.

Zleva Petr Nečas,  Jaromír Drábek a Karel Schwarzenberg,  foto: ČTK
Předlohy vládní sociální reformy jsou ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Poslanci v nich navrhli provést několik změn. Cílem reformy je podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09) zjednodušení a zefektivnění sociální ochrany. Reforma například zpřísňuje čerpání sociálních dávek nebo upravuje příspěvky pro zdravotně postižené. Ke změnám, na kterých se poslanci dohodli, patří například to, že takzvané sociální karty pro vyplácení dávek včetně důchodů budou dobrovolné, jak potvrdil šéf Věcí veřejných Radek John.

"Na nás se obraceli senioři a dokonce říkali, že ani neznají bankomat, nehodlají se ho učit a nechtějí do konce života mít s bankomaty nic společného. Takže pro jejich uklidnění: nikdo je nebude nutit, pokud nebudou chtít sami mít kartu."

Opozice pokládá předlohy za asociální; sníží prý sociální ochranu a povedou ke zvýšení bezdomovectví a růstu počtu lidí ohrožených chudobou.


Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková navštívila Rumburk a Šluknov,  foto: ČTK
Ve Šluknovském výběžku nadále panuje napětí. Demonstrace a následné debaty lidí s vedením měst byly reakcí na stupňující se napětí mezi starousedlíky a Romy. Situací se zabýval i premiér a výsledkem bylo, že na Šluknovsko přišly policejní posily i těžkooděnci. Místní tvrdí, že realitní kanceláře kupují především ve středních Čechách byty i s nepřizpůsobivými lidmi, které pak odstěhují na sever a opravené byty se ziskem prodají. Na sestěhování sociálně slabých založila svou živnost i řada podnikatelů, kteří si pořídili ubytovny a od státu inkasují příspěvky na sociální bydlení. Jak uvedl ředitel vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček, změny zákonů nejsou to, co současnou situaci výrazně a rychle změní.

"To je na straně policie adekvátní zasahování, preventivní pochůzky v lokalitách, kde je problém. Zároveň jsou řešení v oblasti vzdělání dětí, v oblasti zaměstnanosti, ale i normálního bydlení. Ti lidé nesmí bydlet stranou v nějakých vyloučených předražených ubytovnách, jinak se situace lepšit nebude. A to je především v rukou starostů a stávající legislativa to umožňuje."

Policejní ředitel Petr Lessy řekl, že v Ústeckém kraji brzy vznikne speciální pořádková jednotka policie. Útvar o síle kolem dvou set mužů začne operovat na severu Čech na přelomu roku. K vyřešení problémů ve Šluknovském výběžku by měl pomoct také vznik akční skupiny pro sociální začleňování nebo analýza migrace.


Foto: ČTK
Začala škola a do lavic opět zasedlo více než jeden milion dvě stě tisíc dětí. Po letech se zastavil propad žáků na základních školách. Do prvních tříd letos nastoupilo 101 tisíc dětí. Jako nejdůležitější změnu v novém školním roce označil ministr školství Josef Dobeš (VV) plošné testování znalostí v 5. a 9. třídách, které budou od listopadu ověřovat vybrané školy. Podle ministra školství by srovnávací zkoušky měly poskytovat školám důležitou zpětnou vazbu o kvalitě jejich výuky. Tomáš Feřtek z organizace EDUin má ale k testování výhrady. Domnívá se, že plošné testy přes počítače mohou ověřovat jen ty méně důležité věci ve vzdělávání.

"Dejme tomu v páté nebo deváté třídě bychom potřebovali zjišťovat, jak ty děti umějí přemýšlet, jak si umějí klást otázky a to bohužel prostřednictvím těchto testů nezjistíte."

Od prvního září startují také opravné maturity na středních školách. Na podzim bude skládat zkoušky dospělosti přes 20.000 studentů. Česká školní inspekce bude kontrolovat školy, které na prázdniny propustily některé učitele. Ušetřily tak na sociální a zdravotním pojištění, i na mzdách. Propuštění pedagogové však museli být na úřadu práce. To ministr školství Josef Dobeš odmítl a nechce, aby se tato praxe příští léto opakovala.

"Je pro mě něco nepochopitelného, že učitel, který je do června unavený a pracuje s dětmi, dostane v červenci padáka, aby šel na úřad práce a popřípadě sbíral jahody. Já si myslím, že to bude velmi nepříjemná kontrola, kdy zejména budeme řešit to, jak ředitelé pracují se svým učitelským sborem, jak ho rozvíjí, jak ho podporují."

S novým kalendářním rokem by se také měly zvýšit platy zkušených učitelů, mezi které chce Josef Dobeš rozdělit čtyři miliardy korun.


Krojovaným průvodem po Hradčanském náměstí skončil v Praze 5. Mezinárodní krajanský folklorní festival. Zúčastnily se ho stovky krajanů z Chorvatska, Ukrajiny, Srbska a Maďarska. Příští ročník festivalu bude spojen s jedním z nejvýznamnějších českých svátků, Dnem české státnosti 28. září, a proběhne i v Národním divadle. Podle zmocněnce pro krajany ministerstva zahraničních věcí Stanislava Kázeckého byl festival také příležitostí k tomu, aby si vyměnili zkušenosti s tím, jak lidové tradice dál uchovat:

"Hrozně důležité je na vašem setkání nejenom to, že předvedete tradice, které uchováváte, Čechům i mezi sebou, ale i samotné setkávání mezi vámi, protože si myslím, že vzájemná výměna zkušeností a v podstatě i povzbuzení je důležité pro to, aby folklor byl živý a aby dál byl uchováván tam, kde se mu folklorní soubory věnují."