ÚS dal rodičům šanci na náhradu nákladů péče o postiženého syna

Lidé pečující o blízkého mohou žádat náhradu nákladů odpovídající částce, kterou by si účtovali odborní pečovatelé. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti rodičů, kteří od Česko-německé horské nemocnice Krkonoše požadovali 891.162 korun za období od července 2006 do léta 2008. Právě ve vrchlabské nemocnici se v roce 1991 narodil jejich syn. Kvůli nesprávně vedenému porodu má trvale poškozené zdraví, je například ochrnutý na všechny končetiny. Zatímco nový občanský zákoník nárok pečujících lidí upravuje přesněji a vstřícněji, ten starý jim příliš šancí na získání náhrady účelně vynaložených nákladů nedával. Podle ÚS je ale nutné vykládat starší právní úpravu ve světle současné společenské situace, kdy pobyt v ústavu stále častěji nahrazuje domácí péče. "Potom ovšem vznikají právě ty náklady, o které se v tomto sporu jednalo před obecnými soudy," uvedl soudce zpravodaj Ludvík David. "Není žádoucí, aby na osoby blízké bylo přeneseno břemeno v neúměrném rozsahu a škůdce by tak byl zcela osvobozen od povinnosti nahradit náklady péče o poškozeného rodinou poškozeného," stojí v nálezu.