Ustavit a registrovat se chce nezávislá církev českých Romů

Ustavující schůzi by měla mít v pátek v Praze nezávislá alternativní katolická církev českých Romů. Její aktivista a duchovní Patrik Kraus, který o tom ČTK informoval, uvedl, že by v příštím roce mělo následovat podání žádosti ministerstvu kultury o státní registraci. Kraus, který tvrdí, že je knězem, uvedl, že jeho církev vychází na rozdíl od oficiální církve vstříc kultuře Romů a že působí již několik let.

Kraus, hovořící o nezávislé práci pro Romy jako o svém poslání, opakuje, že byl v roce 1998 vysvěcen nejprve na jáhna, poté na kněze od neoficiálně působícího biskupa Fridolína Zahradníka. Poté začal působit jako kněz v rodině a mezi Romy. "Neznám ho. A po roce 1989 jsem už nikoho světit nemusel, biskupů bylo dost," řekl ČTK Zahradník, který se od počátku 90. let angažuje v sociální práci pro lidi na okraji společnosti. V době komunistického režimu jako biskup takzvané podzemní katolické církve tajně světil kněze pro případ nouze.