Ústavní soud: Ministerstvo obrany smělo vojákům omezit výslužné

Ministerstvo obrany nepochybilo, když omezilo vyplácení výslužného takzvaným politrukům. K tomuto závěru dospěl Ústavní soud. Po roce 1989 ministerstvo obrany zástupcům šéfů útvarů pro věci politické tyto příspěvky přiznalo, v druhé polovině 90. let jim je ale odebralo s tím, že byli vydatnými pomahači bývalého režimu. Bývalí politruci se neúspěšně bránili sérií žalob u Nejvyššího správního soudu. Jeden z nich Milan Slavičínský se obrátil na Ústavní soud, ten však nyní precedenčním verdiktem rozhodnutí Nejvyššího správního soudu potvrdil.

"Jejich působení bylo velmi úzce spojeno s podstatou bývalého totalitního režimu," poznamenal na adresu politruků místopředseda Ústavního soudu Pavel Holländer. Ministerstvo obrany mimořádný příspěvek později jen malé části z nich nechalo vrátit výjimkou ze zákona. Poté se však příspěvku začali domáhat i ostatní. Soud ale upozornil na to, že příspěvek byl vrácen pouze zpravodajským důstojníkům, kteří dohlíželi v době války v Perském zálivu na bezpečnost rodin českých vojáků. Příspěvek byl po určitý čas Vojenským úřadem sociálního zabezpečení vyplácen vojákům kontrarozvědky po jejich odchodu do civilu. Cílem bylo kompenzovat předchozí omezení a usnadnit jim jejich začlenění do běžného života. "Rozhodnutí bylo zcela legitimní. Je zcela na ministerstvu obrany, aby si určilo, komu příspěvek vyplatí a komu ne," dodal Holländer. Jeho vyplácení nepatří mezi ústavou garantovaná práva. Příspěvek je nad rámec klasického důchodu a obvykle je několikanásobně vyšší.