Ústavní soud otevřel registrovaným partnerům cestu k individuální adopci

Ústavní soud (ÚS) dnes otevřel lidem žijícím v registrovaném partnerství cestu k individuálnímu osvojení dítěte. Na návrh Městského soudu v Praze škrtl ustanovení zákona, které adopci registrovaným partnerům znemožňovalo. Svobodní gayové a lesby si teoreticky dítě jako jednotlivci osvojit mohli, po uzavření partnerství už to nešlo. Nález se nevztahuje ke společnému osvojení, které občanský zákoník umožňuje pouze manželským, tedy heterosexuálním párům. Dnešní nález přímo nedopadá ani na situace, kdy registrovaný partner chce osvojit partnerovo dítě.

"Napadeným zákonným ustanovením, kterým byla jedna skupina osob zcela nedůvodně vyloučena z možnosti osvojení dětí, dochází ve svých důsledcích k zásahu do jejich lidské důstojnosti," uvedl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. V nálezu ovšem zdůraznil, že preference manželství v obecné rovině je v souladu s ústavou, a to vzhledem k jeho nezastupitelné společenské roli. ÚS nebyl zcela jednotný, čtyři soudci připojili odlišná stanoviska. Například podle Vladimíra Sládečka měl soud zůstat zdrženlivý a ponechat úpravu osvojení na zákonodárcích. Podle Ludvíka Davida zase soud v odůvodnění přespříliš zdůraznil tradiční rodinu.