Ústavní soud rozhodne o zrušení úhradové vyhlášky

Ústavní soud (ÚS) vyhlásí, jak rozhodl o návrhu na zrušení úhradové vyhlášky ve zdravotnictví. Předpis stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad za služby a regulační omezení pro rok 2015. Návrhy na zrušení vyhlášky vydané ministerstvem zdravotnictví nebo jejích částí podaly postupně dvě skupiny senátorů. Poukazovali na porušení práva podnikat, práva na spravedlivou odměnu za práci a bezplatnou zdravotní péči.