ÚSTR ocenil jednadvacet bojovníků proti nacismu a komunismu

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ocenil 21 osobností, které bojovaly proti nacismu a komunismu pamětní medailí Za svobodu a demokracii Václava Bendy. Ceny známého disidenta a polistopadového politika uděluje letos již podruhé. "Chceme, aby se z toho stala důstojná tradice. Je to symbolické vyjádření úcty a ocenění těch, kteří usilovali o svobodu," řekl ČTK ředitel ústavu Daniel Herman. Medaile je podle něj určená lidem, kteří působili v druhém odboji proti nacismu, v třetím odboji proti komunismu, pro exulanty a disidenty. Ústav se rozhodl medaile předat den před státním svátkem boje za svobodu a demokracii, který si Česko připomíná 17. listopadu. Někteří ocenění žijí v zahraničí a je i mnoho těch, kterým ústav udělil medaili posmrtně. Posmrtně dostali medaili dva generálové, Karel Mejstřík a Jaroslav Untermüller. Mejstřík působil v československých legiích v Rusku a aktivně se podílel na přípravách protinacistického povstání. V květnu 1945 se stal vojenským velitelem Zbraslavi a členem revolučního Národního výboru. Po kapitulaci Zbraslavi byl zavražděn vojáky SS. Untermüller bojoval s československými legiemi v Rusku a zapojil se i do protinacistického odboje. Při osvobození byl 9. května ve svém domě omylem zastřelen sovětskými vojáky.