Obrazy války. Ústav pro studium totalitních režimů spustil nový dějepisný web pro školy

Konec druhé světové války v Brně, foto: Public Domain

Ústav pro studium totalitních režimů spustil nové webové stránky pro učitele a žáky základních a středních škol. Jmenuje se Obrazy války, zaměřuje se na Protektorát Čechy a Morava a klade si za cíl obohatit výuku druhé světové války v kontextu českých dějin. Převládá tam filmový materiál, ale obsahuje také texty či fotografie.

Zdroj: archiv Ústavu pro studium totalitních režimů

Konec druhé světové války v Brně,  foto: Public Domain
"Domníváme se, že k tématu druhé světové války vyšlo pro potřeby škol již dostatek faktografického materiálu, proto stránky koncipujeme jiným způsobem. Nezaměřujeme je primárně na připomínání událostí, ale na analýzu obrazů, které se k událostem války vztahují," uvádí ústav na svém webu.

Materiál je rozdělen do dvou částí. První část nazvaná Události je věnována několika klíčovým událostem českých dějin mezi lety 1938-1945. Autoři vybrali takové události, které se staly součástí české kulturní paměti a jejichž význam pro českou společnost přesahuje období druhé světové války. Tedy například mnichovskou konferenci, okupaci českých zemí a zřízení protektorátu nebo atentát na Reinharda Heydricha.

Druhá, více experimentální část nazvaná Obrazy, nabízí soubory obrazů, které umožní válku nahlédnout trochu jiným způsobem. Skrze filmové médium jako soubor fenoménů, které jsou nějakým způsobem významné, avšak samy o sobě netvoří příběh jako spíše kulisu či materiál k příběhům.

Jaroslav Pinkas,  foto: Šárka Ševčíková,  archiv ČRo
"Najdou tam jiné obrazy války, které nejsou zaměřené jen na tanky, na vojenskou estetiku, která může fascinovat a líbit se, ale tyto obrazy ukazují válku jako těžkou a nepříjemnou životní zkušenost," vysvětluje historik Jaroslav Pinkas z ÚSTR.

Obrazy jsou rozděleny do osmi kapitol, nabízejí témata jako byrokracie, práce, uniforma, hrdinství, masa a tělo, my a oni nebo transporty. Například kapitola Masa a tělo upozorňuje, jakým způsobem využívala nacistická propaganda tělesnost. Ukázky nabízejí i dva způsoby zobrazení masovosti. Dobový protektorátní dokument přináší propagandu zdůrazňující estetickou hodnotu ženského těla a jeho přirozenou závislost. Filmový obraz vytvořený na počátku 60. let zachycuje oddíly vězňů z koncentračního tábora pochodující k výkonu práce. Obě ukázky spojuje motiv uniformity masy, které je přiřknuta zřejmá úloha ve společnosti. Zatímco mladé dívky jsou budoucností nově uspořádané Evropy, pro masu vězňů v takové společnosti místo nebude.

Minulost nerelativizujeme, ale zkoumáme

Zdroj: archiv Ústavu pro studium totalitních režimů
Pojetí didaktického webu Obrazy války má ale i kritiky. Historik Jaroslav Pinkas ale přístup autorů brání.

"To se nám děje neustále. Nejen v souvislosti s tímto, daleko častěji narážíme při komunistické totalitě, když se dotýkáme 50. let, třetího odboje. Pořád se to vrací. Někteří říkají: Ale vy tady relativizujete minulost. Ne. My ji jenom zkoumáme,"řekl Českému rozhlasu.

Webové stránky lze používat několika způsoby. V úvodu každé kapitoly se nachází vstupní kompozice určená k přímému využití ve výuce. Každá kapitola ale obsahuje také „knihovnu", v té se soustřeďuje velké množství dalšího materiálu: především filmové ukázky, dobové karikatury a fotografie, texty a také navazující otázky. Každý jednotlivý materiál ať už film, obraz nebo text je sám o sobě základní výukovou jednotkou.

"Chceme ukázat žákům, že se obrazy dají nejen rekonstruovat, ale že nějak vznikly, a že se mohou do debaty o válce sami zapojit,"říká spoluautor projektu, historik Čeněk Pýcha.