V českých školách přibývají děti cizinců

Příliv cizinců do České republiky se v posledních letech odrazil i na stavu žáků ve školách. Zatímco českých dětí podle statistik ubývá, malých cizinců je naopak stále víc. To, že češtinu mnozí z nich neovládají, není pro ně ani pro pedagogy problém. "Jsme rádi, že máme na škole multikulturní prostředí a že děti se od sebe mohou navzájem učit. Není rozhodně v našem zájmu nějak limitovat vstup cizinců. Když máme místo, rádi jim vycházíme vstříc," řekla například zástupkyně ředitelky Modřanské základní školy Marie Hrubá. Podle ní zhruba deset procent žáků této školy tvoří cizinci. Nejvíce jich je z Ukrajiny, na druhém místě jsou Vietnamci. Ve škole jsou ale i děti z Indie, Kazachstánu, Maďarska nebo Švýcarska. Zápis cizinců do škol se uskutečňuje na stejném základě jako u českých žáků. Při vyučování se ovšem přihlíží k tomu, že mají určitý jazykový handicap. První rok se tak nemusí klasifikovat a se slovním hodnocením se počítá i v dalších ročnících. Učitelé oceňují, že cizinci jsou mnohdy velmi snaživí. Prvňáčkům prý stačí pouhé dva měsíce a už se česky domluví. Pílí se prý vyznačují zejména vietnamské děti. Ruské a ukrajinské děti většinou problém s komunikací nemají. V minulém školním roce bylo v ČR podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání zhruba 13.000 cizinců z celkového počtu téměř 999.000 žáků. Přes 4000 z nich byli Vietnamci a více než 3200 Ukrajinci. Na třetím místě byli Slováci a na čtvrtém Rusové. Z jiných zemí EU než Slovensko pocházelo 260 žáků.